Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi | Andre stoffer

Dokosaheksaensyre (DHA) i kosttilskudd

Bestilt:

Rapportnr:

Publisert: 20.11.2015

Hovedbudskap:

Bekymringer over høyt inntak av EPA og DHA har hovedsakelig vært knyttet til økt blødningstid eller relatert til immunforsvar, lipidperoksidering og glukose-homeostasen.

Negative helseeffekter som er rapportert er stort sett begrenset til gastrointestinale symptomer, inkludert magekramper, oppblåsthet, oppstøt, oppkast og diaré, men disse ser ut til å være forbundet med inntak av olje som sådan, og ikke å være spesifikt knyttet til verken EPA, DPA og/eller DHA.

Det er usannsynlig at dosene på 1050 eller 1290 mg per dag DHA i kosttilskudd vil kunne forårsake negative helseeffekter i den generelle befolkningen inkludert barn (10 til <14 år), ungdom (14 til <18 år) og voksne (≥18 år).

Det understrekes at denne risikovurderingen omhandler DHA som enkeltfettsyre, og ikke blandinger av EPA, DPA og DHA som man finner i for eksempel fiskeoljer og tran.

DHA er en langkjedet flerumettet n-3 fettsyre. Kilder i kosten er fet fisk, torskelever-, sel -, hval-, fisk- og krilloljer og morsmelk, som inneholder ulike kombinasjoner og ratioer av EPA, DPA og DHA.

Aldersgrupper

Doser

1050 mg/dag

1290 mg/dag

Barn (10-<14 år)Ungdom (14-<18 år) 

  

Voksne (≥18 år)Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler