Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Betaalanin i kosttilskudd

Bestilt:

Rapportnr: 2017: 13

Publisert: 05.10.2017

Hovedbudskap:

Den eneste negative helseeffekten som er observert hos mennesker ved tilskudd med betaalanin, er en forbigående følelse av prikking og stikking i huden, sammen med rødhet og varmefølelse. Dette kan oppleves som ubehagelig når symptomene er sterke, men det finnes ikke dokumentasjon for at det er skadelig. VKMs vurdering er at de spesifiserte dosene neppe vil gi ubehagelig sterke symptomer eller noen helseskade.

VKM konkluderer med at det er usannsynlig at de spesifiserte dosene på 1000, 1500 og 2050 mg/dag betaalanin i kosttilskudd vil innebære en risiko for negative helseeffekter hos barn (10 til <14 år), ungdom (14 til <18 år) og voksne (≥18 år).

Betaalanin er en ingrediens i kosttilskudd som selges i Norge. Betaalanin finnes i mat, men vi vet ikke hvor stort inntaket fra kosten er.

Om oppdraget

Oppdraget fra Mattilsynet var å vurdere risiko ved følgende doser av betaalanin i kosttilskudd: 1000, 1500 og 2000 mg/dag.

En oversikt over konklusjoner for betaalanin i kosttilskudd

Aldersgrupper

1000 mg/dag

1500 mg/dag

2000 mg/dag

Barn 10 - <14 år

{{-}}

{{-}}

{{-}}

Ungdom 14 - <18 år

{{-}}

{{-}}

{{-}}

Voksne ≥18 år

{{-}}

{{-}}

{{-}}

fdgdg

Usannsynlig med negative helseeffekter i de spesifiserte dosene

Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Andre populære artikler