Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Morsmelkerstatninger og barnemat tilsatt Lactobacillus rhamnousus strain GG (LGG)

Bestilt:

Rapportnr: 2005: 10

Publisert: 02.03.2005

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet har, etter spørsmål fra Mattilsynet, foretatt en risikovurdering av LGG-bakterier for bruk i morsmelkerstatninger og i barnemat. Lactobacillus rhamnosus (LGG) er en type bakterie som brukes i produksjon av matvarer, blant annet enkelte typer yoghurt. Det er gjort en rekke forsøk med LGG i behandling og forebygging av diaré hos spedbarn og småbarn.

Risikovurderingen konkluderer med at LGG ikke er egnet til å inngå i morsmelkerstatninger til friske spedbarn eller spedbarn med spesielle medisinske behov, for eksempel ved kumelksallergi eller soyaallergi.

LGG er videre ikke egnet til å inngå i barnemat beregnet på bruk til friske småbarn eldre enn ett år hvis maten er beregnet til bruk flere ganger daglig.

Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Andre populære artikler