Bedømmelseskomiteen

Bedømmelseskomiteen vurderer om søkere til vitenskapskomiteen har den vitenskapelige kompetansen som VKM trenger. Bedømmelseskomiteen oppnevnes etter følgende kriterier:

 • bedømmelseskomiteen skal samlet sett ha relevant, vitenskapelig kompetanse som er dekkende for alle VKMs fagområder.
 • bedømmelseskomiteen skal samlet sett ha erfaring med risikovurdering og kjennskap til VKMs arbeid.
 • alle medlemmene i bedømmelseskomiteen skal helst ha tidligere erfaring fra evaluering av søkere til råd og utvalg, og/eller prioritering av forskningssøknader.
 • bedømmelseskomiteen skal bestå av medlemmer fra ulike nordiske land.
 • alle medlemmene av bedømmelseskomiteen skal helst ha professorkompetanse.

Bedømmelseskomiteen skal bestå av åtte - ti medlemmer. Alle medlemmer av bedømmelseskomiteen må fylle ut en habilitetserklæring. De får godtgjøring for arbeidet etter statens satser.

Medlemmer av bedømmelseskomiteen i 2022:

 • Per Jensen, professor ved Universitetet i Lidköping, Avdeling for biologi
 • Anna Karin Lindroos, nytte- og risikovurderer, Livsmedelverket, Sverige og lektor ved Universitet i Gøteborg, avdeling for indremedisin og klinisk ernæring
 • Jørgen Eivind Olesen, Instituttleder ved Aarhus Universitet, Institutt for Agroøkologi
 • Odd Arne Rognlien, instituttleder ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Institutt for plantevitenskap
 • Anoop Kumar Sharma, lektor ved Danmarks Tekniske Universitet, Fødevareinstituttet, Gruppen for Kjemisk Risikovurdering og GMO
 • Håkan Vigre, lektor ved Danmarks Tekniske Universitet, Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for Genetisk Epidemiologi
 • Leif Asbjørn Vøllestad, professor ved Universitet i Oslo, Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis
 • Lise Øvreås, professor ved universitet i Bergen, Institutt for biovitenskap

Medlemmer av bedømmelseskomiteen i 2018:

 • Henrik Andrén, direktør og professor ved Sveriges landbruksuniversitet (SLU), Avdeling for økologi
 • Per Bergman, avdelingssjef ved Livsmedelsverket i Sverige, Risiko- og nyttevurderingsavdelingen
 • Åsa Helena Frostegård, professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
 • Odd Arne Rognlien, instituttleder ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Institutt for plantevitenskap
 • Anoop Kumar Sharma, lektor ved Danmarks Tekniske Universitet, Fødevareinstituttet, Gruppen for Kjemisk Risikovurdering og GMO
 • Inge Tetens, professor ved universitet i København, Institutt for idrett og ernæring
 • Håkan Vigre, lektor ved Danmarks Tekniske Universitet, Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for Genetisk Epidemiologi

Medlemmer av bedømmelseskomiteen i 2015 (rekruttering av medlemmer til utvidete miljøoppgavene)

 • Atle Bones, professor Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for biologi
 • Trond Hofsvang, professor Norsk institutt for bioøkonomi
 • Mette M. Svenning, professor Universitetet i Tromsø, Institutt for arktisk og marin biologi
 • Jan Bengtsson, professor ved Sveriges landbruksuniversitet, Avdeling og økologi
 • Sven G. Nilsson, professor ved Lunds universitet, Naturvitenskapelig fakultet

Medlemmer av bedømmelseskomiteen i 2014

 • Ib Knudsen, Chief Advisoer ved Danmarks Tekniske Universitet, Fødevareinstituttet
 • Sven Lindgren, tidligere professor ved Sveriges Landbruksuniversitetet og Livsmedelsverket
 • Wenche Farstad, professor ved Norges Veterinærhøgskole
 • Anette Hjartåker, professor ved Universitetet i Oslo
 • Atle M. Bones, professor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet