Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Berikning av mat - oppdatering av modell

Bestilt:

Rapportnr: 2021:12

Publisert: 16.06.2021

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har beregnet inntak av ulike vitaminer og mineraler og vurdert hvilke mengder som kan tilsettes mat og drikke uten at øvre tolerable inntaksnivåer overskrides.

VKM har gjort inntaksberegninger og sammenliknet inntakene mot øvre tolerable inntaksnivåer (UL) eller veiledende øvre inntaksnivåer (GL) for vitaminer og mineraler i en modell for vurdering av berikning av mat. Berikning av mat vil si å tilsette vitaminer og mineraler/sporstoffer.

Modellen er oppdatert med beregninger fra nye kostholdsundersøkelser og med flere vitaminer og mineraler enn forrige oppdatering i 2013. Noen av dataene som er lagt inn i modellen, er hentet fra danske kostholdsundersøkelser, ettersom vi ikke har norske data.

For de fleste stoffene er det 1- og 2-åringene som begrenser tilsetningsmengde. Allerede ved dagens inntak uten økt berikning, overskrider disse aldersgruppene UL/GL.

Modellen omfatter ikke risiko for lavt inntak av næringsstoffer.

Arbeidet er gjort for Mattilsynet, som skal bruke resultatene fra modellen som en del av grunnlaget i vurdering av søknader om berikning av mat.

Kontakt

liten portrettbilde av Bente Mangschou

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Other popular articles

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

T: 21 62 28 00
vkm@vkm.no

P.O. Box 222 Skøyen
0213 Oslo

©2004-2023 VKM