Harald Gjein

Director

Secretariat

Harald is the director of VKM.

Curriculum vitae

Stilling

Direktør, Vitenskapskomiteen for mat og miljø

Utdanning

1980: Cand.med.vet, Norges Veterinærhøgskole

1984 - 1986: 1. og 2. avd. ved Det juridiske Fakultet, UiO

1990 - 1991: Nordisk Forskerkurs i epidemiologi

1994: Spesialisteksamen, veterinær

1994: Dr.scient. (PhD) ved Norges Veterinærhøgskole

2009: Forsvarets høyskole, Sjefskurs

Arbeidserfaring

1981 - 1987: Praktiserende veterinær i Nannestad

1987 - 1994: Spesialveterinær, Helsetjenesten for svin, Animalia/Veterinærinstituttet

1994 - 1998: Overveterinær, daglig leder, Helsetjenesten for svin, Animalia/

Veterinærinstituttet

1998 - 2000: Seksjonssjef og stedfortreder for direktør, Fagsenteret for kjøtt (Animalia)

2000 - 2007: Administrerende direktør, Norsvin

2007 - 2009: Assisterende direktør, Veterinærinstituttet

2009 - 2011: Administrerende direktør, Veterinærinstituttet

2011 - 2019: Administrerende direktør, Mattilsynet

2019 - 2021: Spesialrådgiver, Helse- og omsorgsdepartementet

2021 - dd: Direktør, Vitenskapskomiteen for mat og miljø