Hopp til innhold Hopp til søk

Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) gjør uavhengige, åpne, vitenskapelige risikovurderinger for Mattilsynet og Miljødirektoratet. Vurderingene brukes til å gi råd, tillatelser og utvikle regelverk - og når Mattilsynet og Miljødirektoratet gir innspill til departementene. VKM kan også gjøre risikovurderinger på eget initiativ. VKM er Norges kontaktpunkt for den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet - European Food Safety Authorty (EFSA).

Nyheter

Risikovurdering av plantevernmiddelet Serenade ASO med organismen Bacillus subtilis

Risikovurdering av plantevernmiddelet Serenade ASO med organismen Bacillus subtilis

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har vurdert bruk av bakterien Bacillus subtilis som plantevernmiddel. VKM slutter seg til konklusjonen fra European Food Safety Authority (EFSA), som sier at bakterien er en godartet organisme som ikke forårsaker sykdom hos mennesker, dyr eller planter.
[27.05.2016] Les mer
Risikovurdering av plantevernmiddelet Turex 50 WG med organismen Bacillus thuringiensis

Risikovurdering av plantevernmiddelet Turex 50 WG med organismen Bacillus thuringiensis

Det kan ikke utelukkes at bruk av plantevernmidler som inneholder Bacillus thuringiensis kan gi tilfeller av matforgiftning. Risikoen for miljøet er akseptabel, såfremt Turex 50 WG brukes i tråd med forskriftene. Det er hovedbudskapet i en helse- og miljørisikovurdering som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har utført på oppdrag fra Mattilsynet.
[27.05.2016] Les mer
Ledig stilling som koordinator (seniorrådgiver) - plantehelse

Ledig stilling som koordinator (seniorrådgiver) - plantehelse

VKM har ledig fast stilling som koordinator i sekretariatet, for tiden med hovedoppgave å ivareta arbeidet knyttet til faggruppen for plantehelse. Hovedoppgaven for koordinatoren vil være å lede, og delta i, prosjekter innenfor faggruppens ansvarsområder. Søknadsfrist 10. juni.
[25.05.2016] Les mer

Søk etter risikovurderinger

Skriv inn søkeord Faggruppe Status Publiseringsår