Våre folk - Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

VKM består av et vitenskapelig sekretariat på ca 25 personer og en komité med123 medlemmer. Medlemmene deltar i kraft av sin ekspertise, og representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser.

Nettsiden vil bli oppdatert med informasjon om medlemmene, i tråd med oppnevning av ny komité 2022 - 2026. Her er oversikt.over den nye komiteen. Pdf, 566.5 kB, åpnes i nytt vindu.

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

 1. Anders Nielsen

  Medlem av faggruppen for biologisk mangfold. Ph.d.

  M: 91 35 04 35

 2. Eli K. Rueness

  Medlem av faggruppen for CITES. Dr.Scient.

  M: 99 22 59 24

 3. Erlend B. Nilsen

  Medlem av faggruppen for biologisk mangfold. Ph.d.

  M: 41 42 56 84

 4. Eva B. Thorstad

  Medlem av faggruppen for biologisk mangfold. Professor.

  M: 91 66 11 30

 5. Hugo de Boer

  Le3der av faggruppen for CITES, og medlem av hovedkomiteen. Ph.d.

  M: 98 12 60 30

 6. Johanna Järnegren

  Medlem av faggruppen for biologisk mangfold. Ph.d.

  M: 91 89 71 48

 7. Katrine Eldegard

  Medlem av faggruppen for CITES. Dr.Scient.

  M: 99 16 35 92

 8. Kjetil Hindar

  Medlem av faggruppen for biologisk mangfold. Dr.Philos.

  M: 93 46 67 46

 9. Kyrre Kausrud

  Medlem av faggruppen for biologisk mangfold. Dr.Scient.

  M: 99 54 51 45

 10. Lars Robert Hole

  Medlem av faggruppen for biologisk mangfold. Ph.d.

  M: 91 76 91 41

 11. Lawrence Kirkendall

  Medlem av faggruppen for biologisk mangfold. Professor emeritus.

  M: 93 07 78 87