Våre folk - Biologisk mangfold

VKM består av et vitenskapelig sekretariat på 23 personer og en komité med120 medlemmer. Medlemmene deltar i kraft av sin ekspertise, og representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser.

Biologisk mangfold

 1. Anders Bryn

  Medlem av faggruppen for biologisk mangfold

  M: 930 397 82

 2. Anders Nielsen

  Medlem av faggruppen for biologisk mangfold. Ph.d.

  M: 91 35 04 35

 3. Brett Sandercock

  Medlem av faggruppen for biologisk mangfold

  M: 452 16 480

 4. Erlend B. Nilsen

  Medlem av faggruppen for biologisk mangfold. Ph.d.

  M: 41 42 56 84

 5. Eva B. Thorstad

  Medlem av faggruppen for biologisk mangfold. Professor.

  M: 91 66 11 30

 6. Gaute Velle

  Leder i faggruppen for biologisk mangfold, nestleder i hovedkomiteen. Professor.

  M: 99 53 39 40

 7. Johanna Järnegren

  Medlem av faggruppen for biologisk mangfold. Ph.d.

  M: 91 89 71 48

 8. Kjetil Hindar

  Medlem av faggruppen for biologisk mangfold. Dr.Philos.

  M: 93 46 67 46

 9. Kyrre Kausrud

  Medlem av faggruppen for biologisk mangfold. Dr.Scient.

  M: 99 54 51 45

 10. Lars Robert Hole

  Medlem av faggruppen for biologisk mangfold. Ph.d.

  M: 91 76 91 41

 11. Lawrence Kirkendall

  Medlem av faggruppen for biologisk mangfold. Professor emeritus.

  M: 93 07 78 87

 12. Paul Ragnar Berg

  Medlem av faggruppen for biologisk mangfold.

  M: 907 34 032

 13. Sonya Geange

  Medlem av faggruppen for biologisk mangfold

  M: 948 46 841d