VKM-logo

Risikovurderingerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Infografikker

Ta kontakt med kommunikasjonsavdelingen ved Astrid  eller Ingrid dersom du ønsker å bruke infografikkene våre.

Infografikk om eksempler på spredningsveier for antibiotikaresistente bakterier

Illustrert: Brace AS/ Monica A. Widing

Akrylamid i mat

Akrylamid i mat.PDF

Copyright: EFSA

Antibiotikaresistente bakterier
Husdyrgjødsel og plantehelserisiko
Mikroorganismer i biostimulanter

Mikroorganismer i biostimulanter (engelsk).PDF 

Illustrert: Brace AS/ Monica A. Widing

Nytte risikovurdering av fisk
Radioaktivitet i mat

Stråling og radioaktivitet.

Stråledoser og effekter.

Illustrert: Brace AS/ Monica A. Widing

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 4404 Nydalen
0403 Oslo

Besøksadresse:

Sandakerveien 24 C (inngang D11) 0473 Oslo

Organisasjonsnummerr:
983 744 516

 

Nettredaktør: Astrid Tvedt
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie