Webinar om PFAS 18. september 2023 – sett av datoen

Webinar on PFAS 18. september 2023 in the Nordic region

Hva vet vi om PFAS i Norden, og hva kan gjøres? Dette vil bli diskutert på et webinar 18. september 2023, som arrangeres av forskningsinstitusjoner og matmyndigheter i fire nordiske land.

PFAS (per- og poly-fluor-alkylstoffer) dekker et bredt spekter av fluorstoffer, som har blitt brukt i årtier og fortsatt brukes i en mengde produkter. Stoffene, også kjent som evighetskjemikalier, er kjemisk svært stabile og akkumuleres kontinuerlig i mennesker og dyr og i miljøet hvor de kan utgjøre en helserisiko.

På et webinaret vil forskere, mat- og kjemikalie-myndigheter diskutere dagens kunnskap om PFAS i Norden. Hvordan påvirker PFAS helsa? Hva er risikoene? Hvor finnes PFAS, og i hvilket omfang? Hva gjør myndighetene, og hvordan er det mulig å fjerne eller unngå PFAS? Hva er det vi ikke vet og trenger mer kunnskap om?

Webinaret er et fellesarrangement mellom danske DTU Fødevareinstituttet, finske Livsmedelsverket, norske Vitenskapskomiteen for mat og miljø, og svenske Livsmedelsverket.

Tid

18. september 2023, kl. 9 - 15

Sted

Online (Du vil motta en lenke dagen før webinaret)

Program

Spørsmålene over vil bli belyst av ledende eksperter . Programmet er under utvikling og vil bli kunngjort når det er klart.

Registrering

Det er gratis å delta, men registrering er nødvendig senest 16. september 2023. Vennligst registrer deg på DTU Fødevareinstituttets nettside.