VKMs faglige årsrapport for 2020

VKM ønsker å bidra til en kunnskapsbasert samfunnsutvikling, der politikkutvikling og prioriteringer er basert på åpne, systematiske og etterprøvbare sammenstillinger av nasjonal og internasjonal vitenskap.


Det skriver direktør Cecilie Rolstad Denby i forordet til Faglig årsrapport 2020.
Årsrapporten omtaler blant annet VKMs arbeid med kunnskapssynteser, og oppsummerer noen av de mest sentrale risikovurderingene fra 2020.

Les årsrapporten herPDF.

VKMs Faglig årsrapport 2020-norsk bilde med jordbruk og fiskemerder