VKMs faglige årsrapport for 2020

VKM ønsker å bidra til en kunnskapsbasert samfunnsutvikling, der politikkutvikling og prioriteringer er basert på åpne, systematiske og etterprøvbare sammenstillinger av nasjonal og internasjonal vitenskap.


Det skriver direktør Cecilie Rolstad Denby i forordet til Faglig årsrapport 2020.
Årsrapporten omtaler blant annet VKMs arbeid med kunnskapssynteser, og oppsummerer noen av de mest sentrale risikovurderingene fra 2020.

Les årsrapporten her Pdf, 1.4 MB..

VKMs Faglig årsrapport 2020-norsk bilde med jordbruk og fiskemerder