VKM har fått nytt navn 

Vitenskapskomiteen for mattrygghet endrer navn til Vitenskapskomiteen for mat og miljø. 

Bakgrunnen er beslutningen til Klima- og miljødepartementet (KLD) om å videreføre VKMs utvidete miljøoppdrag.

- Endringen er riktig og nødvendig for at navnet skal gjenspeile samfunnsoppdraget vårt, sier direktør Lars E. Hanssen.

Han er svært fornøyd med at nytt navn kom på plass så raskt etter beslutningen om å videreføre miljøoppdraget.

VKM har gjort miljørisikovurderinger av plantevernmidler, planteskadegjørere og genmodifiserte organismer siden 2004 og 2007. Fra 2015 har komiteen også gjort miljørisikovurderinger av fremmede organismer, handel med truede plante- og dyrearter og mikrobiologiske produkter for Miljødirektoratet i en prøveperiode på to år. Klima- og miljødepartementet besluttet 24. oktober at VKM skal ha dette oppdraget på permanent basis.