Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

27. november 2017

VKM har fått nytt navn 

Vitenskapskomiteen for mattrygghet endrer navn til Vitenskapskomiteen for mat og miljø. 

Bakgrunnen er beslutningen til Klima- og miljødepartementet (KLD) om å videreføre VKMs utvidete miljøoppdrag.

- Endringen er riktig og nødvendig for at navnet skal gjenspeile samfunnsoppdraget vårt, sier direktør Lars E. Hanssen.

Han er svært fornøyd med at nytt navn kom på plass så raskt etter beslutningen om å videreføre miljøoppdraget.

VKM har gjort miljørisikovurderinger av plantevernmidler, planteskadegjørere og genmodifiserte organismer siden 2004 og 2007. Fra 2015 har komiteen også gjort miljørisikovurderinger av fremmede organismer, handel med truede plante- og dyrearter og mikrobiologiske produkter for Miljødirektoratet i en prøveperiode på to år. Klima- og miljødepartementet besluttet 24. oktober at VKM skal ha dette oppdraget på permanent basis. 

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie