VKM får miljøoppdrag på permanent basis

Klima- og miljødepartementet (KLD) legger vekt på VKMs uavhengighet og brede faglige kompetanse i beslutningen om å videreføre oppdraget om risikovurdering av fremmede organismer, handel med truede arter og mikrobiell økologi.

VKM har gjort risikovurderinger innenfor fagfeltene fremmede organismer, handel med truede arter av vill flora og fauna og mikrobiell økologi for Miljødirektoratet i en prøveperiode på to år. Departementets beslutning er i tråd med Miljødirektoratets evaluering av leveransene.

Synergieffekter og effektiv ressursbruk

I tillegg til faglig bredde, styrke og kompetanse, fremhever KLD at miljøforvaltningen sparer betydelige ressurser og effektiviserer arbeidet ved å samle oppdrag om risikovurdering i én og samme institusjon.

Departementet legger også vekt på at Mattilsynet og Miljødirektoratet i mange tilfeller kan gå sammen om oppdrag, fordi både helse- og miljøspørsmål kan vurderes i samme sak.

Anerkjennelse

- Dette er en betydelig anerkjennelse av det arbeidet som våre medlemmer og ansatte har lagt ned i prøveperioden, sier en svært fornøyd direktør Lars E. Hanssen.

I likhet med KLD og Miljødirektoratet understreker han gevinsten ved at Mattilsynet og Miljødirektoratet kan gå sammen om oppdrag.

Hanssen viser blant annet til risikovurderingen av skrantesyke. Oppdragsgiverne ba VKM om oppdatert informasjon knyttet til mattrygghet, sykdomsoverføring og sykdommens opphav.