VKM er vitenskapelig myndighet for CITES i Norge 

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) er oppnevnt til vitenskapelig myndighet i Norge for konvensjonen om internasjonal handel med truede arter av vill fauna og flora, CITES.

Det innebærer at VKM er ansvarlig for å utarbeide de vitenskapelige vurderinger som skal ligge til grunn for avgjørelsene som forvaltningen tar.  

Miljødirektoratet er forvaltningsmyndighet for CITES i Norge. 

-Vi er stolte over at vi skal ivareta dette viktige oppdraget, sier VKMs direktør, Cecilie Rolstad Denby. Hun understreker betydningen av at det er et tydelig skille mellom utøvelse av det vitenskapelige og det forvaltningsmessige arbeidet.  

-Konvensjonen og partsvedtak krever at forvaltningsmyndighet og vitenskapelig myndighet holdes adskilt. Det reflekteres også i den norske CITES-forskriften som kom på plass i fjor sommer, legger Denby til.   

VKMs CITES-oppgaver 

Som vitenskapelig myndighet har VKM blant annet ansvar for å vurdere status for bestanden til utrydningstruede arter som det er søkt om import- og eksporttillatelser for, og effekter av import og eksport av arter som er sårbare for handel.  

Du kan lese mer om CITES og VKMs oppdrag her