Vi søker seniorrådgiver - statistiker/modellerere til sekretariatet

VKM har ledig fast stilling som statistiker/modellerer hvor hovedoppgavene blir å videreutvikle kvantitative risikovurderinger og risikomodeller for biologiske systemer og sannsynlighets- og statistiske beregninger innenfor flere av VKMs fagområder.

Andre oppgaver relatert til VKMs oppdrag kan også bli aktuelt.

Les mer om stillingen her.