Vi søker seniorrådgiver - statistiker/modellerere til sekretariatet

VKM har ledig fast stilling som statistiker/modellerer hvor hovedoppgavene blir å bidra med statistiske analyser, modellering og visualisering av data i prosjekter på matområdet.

Du vil bygge opp erfaring og ekspertise innen modellering i risikovurderinger og nytte- og risikovurderinger. Du vil også bidra til videreutviklingen av VKMs arbeid innen kvantitative vurderinger og til digitalisering av vurderingene.

I tillegg vil du utføre konkrete oppgaver innenfor ditt fagområde i VKMs prosjektportefølje. Stillingen innebærer at du samarbeider tett med komiteens medlemmer og kolleger i sekretariatet.

Søknadsfrist er 18. mai 2021.

Les mer om stillingen her.

VKM ansatte og medlemmer