Velkommen til VKMs nye direktør

Cecilie Rolstad Denby begynte 1. august 2019 som nye direktør for Vitenskapskomiteen for mat og miljø.

I sommer har VKMs nye direktør deltatt på EFSAs sommerskole om risikovurderinger, og har møtt flere av hovedkomiteens medlemmer og de ansatte. – «Jeg er svært engasjert og glad for muligheten til å jobbe med medlemmer og ansatte i VKM, som er et viktig bindeledd mellom vitenskap og statsforvaltning. VKM er en perle - og jeg ser frem til å få snakke med alle, og å høre om hva hver og en har på hjertet og hva som engasjerer» sier Rolstad Denby.

Rolstad Denby er professor i geomatikk ved Fakultet for realfag og teknologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU siden 2009. I perioden 2013 - 2016 var hun instituttleder ved Institutt for matematiske realfag og teknologi, og i 2016-2017 var hun konstituert dekan ved det nye Fakultetet for realfag og teknologi.

Hun har tidligere arbeidet som forsker ved blant annet Norsk Polarinstitutt, Norges vassdrags- og energidirektorat, Utrecht University, Nederland og British Antarctic Survey i Cambridge, Storbritannia.

Cecilie Rolstad Denby har tatt over roret etter Lars E. Hanssen, som gikk av med alderspensjon etter sju år som direktør i VKM.

VKM direktør med ansatte
VKM direktør med ansatte