Tre nye komitémedlemmer

Vegard Lysne, Anine Christine Medin og Catherine Schwinger er oppnevnt til faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi.

Vegard har doktorgrad i klinisk ernæring, og har nøkkelkompetanse i klinisk ernæring og epidemiologi. Til daglig er han postdoktor ved hjerteavdelingen ved Haukeland universitetssjukehus.

Anine har også doktorgrad i ernæring. Hennes nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er kostholdsforskning og ernæringsepidemiologi. Til daglig er hun førsteamanuensis i ernæring ved Universitetet i Agder.

Catherine har doktorgrad i internasjonal helse. Hennes nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er barnehelse, vekst og epidemiologi. Hun er postdoktor ved Senter for forskning på mødre- og barnehelseintervensjoner, Universitetet i Bergen.