Looking for English content? Try our English language search

Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

11. november 2020

Sett av dagen: webinar om én helse 3. februar 2021

Én helse står på agendaen når Vitenskapskomiteen for mat og miljø, Miljødirektoratet og Mattilsynet inviterer til webinar onsdag 3. februar 2021.

Sett av dagen: webinar om en helse 3. februar 2021

Temaet er høyaktuelt. Én helse er en tilnærming som erkjenner at helsa til mennesker og dyr og tilstanden til økosystemet vi lever i er knyttet sammen, noe koronaepidemien mer enn noe annet har vist. En fersk rapport fra Det internasjonale naturpanelet (IPBES) viser også sammenheng mellom pandemier og tap av naturmangfold. Utfordringene er sammensatte og komplekse. Å finne løsninger krever innsats fra mange samfunnssektorer

Webinaret setter én helse på dagsorden for et norsk publikum – forskere, ansatte i forvaltning, interesseorganisasjoner og andre.

Tverrfaglig kunnskap

Hvis verdenssamfunnet skal lykkes i å forhindre fremtidige pandemier, trenger vi tverrfaglig forskning og uavhengige kunnskapssynteser. Det gjenspeiles i programmet, som presenterer forskning og kunnskap fra inn- og utland.

Antimikrobiell resistens er en global utfordring som omfattes av én helse-tilnærmingen. Internasjonal handel med truede arter av ville dyr og planter reguleres av CITES-konvensjonen og er et annet eksempel på en praksis av stor betydning for helse og naturmangfold.

Webinaret åpnes av Caradee Wright. Hun er forsker ved South African Medical Research Council hvor hun leder forskningsprogrammet for klima og helse.

Keynote speaker er Chris Walzer. Han er administrerende direktør for helse ved Wildlife Conservation Society i USA.

Følg med på våre nettsider og i sosiale medier for informasjon om programmet.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie