Sett av 5. og 6. juni 2018 til konferansen «Fremmede organismer – risiko for natur, plante- og dyrehelse"

Stadig flere fremmede organismer etablerer seg i Norge. En del av dem kan utgjøre en risiko for norsk biologisk mangfold, og for planter, dyr og mennesker. Lær mer om hvordan og hvorfor på konferansen «Fremmede organismer - risiko for natur, plante- og dyrehelse» den 5. og 6. juni 2018.

På konferansen får du ny og oppdatert kunnskap om fremmede arter og organismer.

Hovedtemaer

  • Lansering av «Fremmede arter i Norge – med norsk svarteliste 2018»
    • Hvilke arter er på den nye Svartelista, og hvorfor er de svartelistet?
    • Hvilke andre arter kan være en risiko for biologisk mangfold om noen år?
  • Hvor god kunnskap har vi om fremmede organismer?
    • Kartlegging, spredning og konsekvenser
  • Hvordan bruker forvaltning og myndigheter uavhengige, vitenskapelige risikovurderinger?

Målgrupper

Offentlig forvaltning, kunnskapsinstitusjoner, konsulentselskaper, nærings- eller interesseorganisasjoner, studenter og politisk engasjerte.

Påmelding

Vi åpner for påmelding i begynnelsen av mars 2018 på hjemmesidene til VKM og Artsdatabanken.

Velkommen!

Tid: 5. og 6. juni 2018

Sted: Oslo Kongressenter, Folkets hus

Arrangør: VKM og Artsdatabanken Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Artsdatabanken-logo
VKM-logo