Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

12. juni 2018

Risko for fremmede organismer: globalt samarbeid viktig

- Fremmede arter forflytter seg over landegrenser. Derfor er det viktig med internasjonalt samarbeid. Det sa klima- og miljøminister Ola Elvestuen under åpningen av konferansen "Fremmede organismer – risko for natur, dyre- og plantehelse".

Elvestuen understreket også myndighetenes behov for uavhengig og verdinøytral kunnskap om fremmede organismer.

Artsdatabanken og VKM arrangører

Konferansen ble arrangert av VKM i samarbeid med Artsdatabanken.

Konferansen satte søkelys på risikovurdering av fremmede organismer, spredning og tiltak for å hindre spredning, og hvordan myndighetene bruker risikovurderingene. Artsdatabanken lanserte Fremmedartslista 2018 på konferansen.

Se strømming av konferansen her.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie