Risiko for fremmede organismer: globalt samarbeid viktig

- Fremmede arter forflytter seg over landegrenser. Derfor er det viktig med internasjonalt samarbeid. Det sa klima- og miljøminister Ola Elvestuen under åpningen av konferansen "Fremmede organismer – risiko for natur, dyre- og plantehelse".

Elvestuen understreket også myndighetenes behov for uavhengig og verdinøytral kunnskap om fremmede organismer.

Artsdatabanken og VKM arrangører

Konferansen ble arrangert av VKM i samarbeid med Artsdatabanken.

Konferansen satte søkelys på risikovurdering av fremmede organismer, spredning og tiltak for å hindre spredning, og hvordan myndighetene bruker risikovurderingene. Artsdatabanken lanserte Fremmedartslista 2018 på konferansen.

Se strømming av konferansen her.