Pukkellaks: lansering av risikovurdering

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) overleverer en risikovurdering av pukkellaks til oppdragsgiverne 15. januar.

Miljødirektoratet og Mattilsynet har bestilt risikovurderingen i fellesskap.

Pukkellaks er en laksefisk som hører hjemme i Stillehavet, men etter utsetting av arten nord i Russland har den kommet seg til norske vassdrag for å gyte. De siste årene er pukkellaks observert i flere norske lakseelver. Fremmede arter regnes som en av de største truslene mot naturmangfoldet. Risikovurderingen blir presenter på et overleveringsmøte i Miljødirektoratets lokaler i Trondheim 15. januar.

Seminaret er gratis. Det er påmeldingsfrist 13. januar.

Sted: Brattørkaia 15
Tid: 10.00 - 11.00
Pris: Gratis, påmelding innen 13. januar.
Arrangør: Miljødirektoratet og VKM

Seminaret blir streamet. Les mer og registrer deg her.