Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

06. januar 2020

Pukkellaks: lansering av risikovurdering

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) overleverer en risikovurdering av pukkellaks til oppdragsgiverne 15. januar.

Miljødirektoratet og Mattilsynet har bestilt risikovurderingen i fellesskap.

Pukkellaks er en laksefisk som hører hjemme i Stillehavet, men etter utsetting av arten nord i Russland har den kommet seg til norske vassdrag for å gyte. De siste årene er pukkellaks observert i flere norske lakseelver. Fremmede arter regnes som en av de største truslene mot naturmangfoldet. Risikovurderingen blir presenter på et overleveringsmøte i Miljødirektoratets lokaler i Trondheim 15. januar.

Seminaret er gratis. Det er påmeldingsfrist 13. januar.

Sted: Brattørkaia 15
Tid: 10.00 - 11.00
Pris: Gratis, påmelding innen 13. januar.
Arrangør: Miljødirektoratet og VKM

Seminaret blir streamet. Les mer og registrer deg her.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie