Oppsummering fra symposium om miljørisikovurdering

Det er et presserende behov for å harmonisere miljørisikovurdering innen ulike fagområder.

Det er den overordnede oppsummeringen fra symposiet om samarbeid om risikovurdering og risikohåndtering om miljøvernmål, som Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) og den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) arrangerte i Oslo i oktober 2017.

Retningslinjer om beskyttelsesmål

EFSAs retningslinjer for spesifikke beskyttelsesmål for miljørisikovurdering ble presentert på symposiet. Retningslinjene er basert på verdien av økosystemtjenester, og skal kunne benyttes til å sette praktiske mål for å beskytte miljøet, uavhengig av om det er en genmodifisert organisme, en fremmed organisme eller et plantevernmiddel som skal vuderes.

Hovedbudskap fra symposiet

  • Konseptet om økosystemtjenester ble ansett som et egnet verktøy for å utvikle spesifikke beskyttelsesmål, men risikohåndterere og risikovurderere trenger mer kunnskap om økosystemtjenester.
  • Risikohåndrerere og risikovurderer må kommunisere bedre - hovedvekten må ligge på samarbeid, diskusjon, dialog og fellesprosjekter.
  • Risikohådterere må definere beskyttelsesmål bedre.

Oppsummeringsrapport

Alle presentasjoner, diskusjoner og anbefalinger fra symposiet er samlet i denne oppsummeringsrapporten Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu..