Ny vitenskapskomité oppnevnt

Helse- og omsorgsdepartementet har oppnevnt 102 skandinaviske eksperter som medlemmer av Vitenskapskomiteen for mat og miljø for perioden 2018–2022.

Den nye komiteen består av eksperter fra 28 ulike forskningsinstitutter og universiteter i Norge, Sverige og Danmark. Kjønnsfordelingen i komiteen er helt jevn.

– Vi er svært fornøyd. Dette er en komité med høy faglig kompetanse og bredde, sier direktør Lars E. Hanssen og utdyper:

– Vi har bestrebet oss på å sette sammen en tverrfaglig komité. Komiteen dekker våre utvidete oppgaver i henhold til oppdragsgivernes ønsker.

Totalt søkte 190 forskere fra norske og andre skandinaviske kunnskapsinstitusjoner om å bli medlem av VKM.

– Det er også en styrke at vi rekrutterer eksperter fra ulike fagmiljøer. Økende skandinavisk interesse for å delta i komiteen sikrer dette, sier han.

– I tillegg til selve komiteen, har vi en gruppe på 36 kvalifiserte søkere fra 19 ulike institusjoner som vil være en viktig ressurs i fremtidige enkeltprosjekter, avslutter Hanssen.

Prosessen

En uavhengig, skandinavisk bedømmelseskomité vurderte kandidatenes vitenskapelige kompetanse innenfor de fagområdene VKM dekker. Bedømmelseskomiteen vurderte også søkernes erfaring med risikovurdering, med faglig og/eller tverrfaglig arbeid i komiteer eller arbeidsgrupper, og ledererfaring.

Søkerne som etter bedømmelseskomiteens vurdering er vitenskapelig kvalifisert, ble deretter vurdert for innplassering i faggrupper og hovedkomité etter følgende kriterier:

  • At VKMs fagområder, inkludert kjennskap til norske og nordiske forhold, er dekket
  • At medlemmene kommer fra ulike miljøer, fra ulike deler av landet og fra Norden
  • At hvert kjønn er representert med minst 40 prosent
  • At innplasseringen bidrar til oppbygging av norske kunnskapsmiljøer innenfor de fagområdene VKM dekker

Komiteen er oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet. Oppnevningen er foretatt i samråd med Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Fungeringsperioden for den nye komiteen starter 1. september 2018.

Under følger oversikt over ledere og medlemmer av hovedkomiteen og de 11 faggruppene:

Hovedkomiteen

Navn

Institusjon

Alexander, Jan

(leder)

Folkehelseinstituttet

Vandvik, Vigdis

(nestleder miljø)

Universitetet i Bergen

Hemre, Gro-Ingunn

(nestleder mat)

Havforskningsinstituttet

Hofshagen, Merete

Veterinærinstituttet

Hessen, Dag O.

Universitetet i Oslo

Elvevoll, Edel

Universitetet i Tromsø

Steffensen, Inger Lise

Folkehelseinstituttet

Skjerdal, Taran

(leder faggruppe for hygiene og smittestoffer )

Veterinærinstituttet

Nilsen, Asbjørn

(leder faggruppe for plantevernmidler)

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Bodin, Johanna

(leder faggruppen for genmodifiserte organismer )

Folkehelseinstituttet

Husøy, Trine

(leder faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk )

Folkehelseinstituttet

Knutsen, Helle Katrine

(leder faggruppen for forurensning, naturlige toksiner og medisinrester )

Folkehelseinstituttet

Krogdahl, Åshild

(leder faggruppen for fôr )

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Strand, Tor A.

(leder faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi )

Sykehuset innlandet/Universitetet i Bergen

Agdestein, Angelika

(leder faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd )

Veterinærinstituttet

Rafoss, Trond

(leder faggruppen for plantehelse )

Norsk institutt for bioøkonomi

Velle, Gaute

(leder faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES) )

Uni Research/Universitetet i Bergen

Wasteson, Yngvild

(leder faggruppen for mikrobiell økologi )

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Dyrehelse og dyrevelferd

Navn

Institusjon

Agdestein, Angelica (leder)

Veterinærinstituttet

Bøe, Knut

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Gjøen, Tor

Universitetet i Oslo

Godfroid, Jaques

Universitetet i Tromsø

Janczak, Andrew

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Madslien, Knut

Veterinærinstituttet

Olsen, Rolf E.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Rimstad, Espen

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Øverli, Øyvind

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Navn

Institusjon

Strand, Tor A. (leder)

Sykehuset Innlandet/Universitetet i Bergen

Andersen, Lene Frost

Universitetet i Oslo

Dahl, Lisbeth

Havforskningsinstituttet

Dalen, Knut Tomas

Universitetet i Oslo

Henjum, Sigrun

OsloMet

Holvik, Kristin

Folkehelseinstituttet

Løvik, Martinus

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Parr, Christine Louise

OsloMet

Stea, Tonje

Universitetet i Agder

Ulven, Stine Marie

Universitetet i Oslo

Fôr

Navn

Institusjon

Krogdahl, Åshild (leder)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Eggen, Trine

Norsk institutt for bioøkonomi

Fæste, Christiane Kruse

Veterinærinstituttet

Lock, Erik-Jan

Havforskningsinstituttet

Nesse, Live

Veterinærinstituttet

Ringø, Einar

Universitetet i Tromsø

Steinshamn, Håvard

Norsk institutt for bioøkonomi

Ørnsrud, Robin

Havforskningsinstituttet

Forurensning, naturlige toksiner og medisinrester

Navn

Institusjon

Knutsen, Helle Katrine (leder)

Folkehelseinstituttet

Amlund, Heidi

Havforskningsinstituttet

Beyer, Jonny

Norsk institutt for vannforskning

Brantsæter, Anne Lise

Folkehelseinstituttet

Bremer, Sara

Apokus

Samdal, Ingunn Anita

Veterinærinstituttet

Eriksen, Gunnar Sundstøl

Veterinærinstituttet

Mariussen, Espen

Norsk institutt for luftforskning

Thomsen, Cathrine

Folkehelseinstituttet

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Navn

Institusjon

Velle, Gaute

(leder)

Uni Research/Universitetet i Bergen

Boer, Hugo de

Universitetet i Oslo

Eldegard, Katrine

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Hindar, Kjetil

Norsk institutt for naturforskning

Hole, Lars Robert

Meteorologisk institutt

Järnegren, Johanna

Norsk institutt for naturforskning

Kausrud, Kyrre

Veterinærinstituttet

Kirkendall, Lawrence

Universitetet i Bergen

Måren, Inger Elisabeth

Universitetet i Bergen

Nielsen, Anders

Universitetet i Oslo

Nilsen, Erlend B.

Norsk institutt for naturforskning

Rueness, Eli Knispel

Universitetet i Oslo

Thorstad, Eva B.

Norsk institutt for naturforskning /Universitetet i Tromsø

Genmodifiserte organismer

Navn

Institusjon

Bodin, Johanna

(leder)

Folkehelseinstituttet

Aanes, Håvard

PatoGen AS

Duale, Nur

Folkehelseinstituttet

Fossdal, Carl Gunnar

Norsk institutt for bioøkonomi

Joner, Erik

Norsk institutt for bioøkonomi

Kirkendall, Lawrence

Universitetet i Bergen

Måren, Inger Elisabeth

Universitetet i Bergen

Sanden, Monica

Havforskningsinstituttet

Thorstensen, Tage

Norsk institutt for bioøkonomi

Vikse, Rose

Folkehelseinstituttet

Hygiene og smittestoffer

Navn

Institusjon

Skjerdal, Taran (leder)

Veterinærinstituttet

Aspholm, Marina Elisabeth

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Jore, Solveig

Folkehelseinstituttet

Kapperud, Georg

Folkehelseinstituttet/ Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Melby, Kjetil Klaveness

Tidligere Oslo Universitetssykehus/Universitetet i Oslo

Møretrø, Trond

Nofima

Nesbakken, Truls

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Robertson, Lucy

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Mikrobiell økologi

Navn

Institusjon

Wasteson, Yngvild

(leder)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Bergh, Øyvind

Havforskningsinstituttet

Eklo, Ole Martin

Norsk institutt for bioøkonomi / Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Joner, Erik

Norsk institutt for bioøkonomi

Madslien, Elisabeth Henie

Forsvarets forskningsinstitutt / Forsvarets sanitet

Nielsen, Kåre Magne

OsloMet

Trosvik, Pål

Universitetet i Oslo

Ytrehus, Bjørnar

Norsk institutt for naturforskning

Plantehelse

 

Navn

Institusjon

Rafoss, Trond

(leder)

Norsk institutt for bioøkonomi

Alsanius, Beatrix

Sveriges lantbruksuniversitet

Krokene, Paal

Norsk institutt for bioøkonomi

Magnusson, Christer

Norsk institutt for bioøkonomi

Nicolaisen, Mogens

Aarhus Universitet

Stenberg, Johan

Sveriges lantbruksuniversitet

Thomsen, Iben Margrete

Københavns Universitet

Wright, Ingela Sandra

Högskolan i Gävle

Plantevernmidler

Navn

Institusjon

Nilsen, Asbjørn Magne (leder)

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet øø

Dirven, Hubert

Folkehelseinstituttet

Eklo, Ole Martin

Norsk institutt for bioøkonomi/Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Engeset, Dagrun

Universitetet i Agder

Holth, Tor Fredrik

Fylkesmannen i Vestfold

Lyche, Jan Ludvig

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Ruus, Anders

Norsk institutt for vannforskning/Universitetet i Oslo /

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Navn

Institusjon

Husøy, Trine (leder)

Folkehelseinstituttet

Bruzell, Ellen

Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer AS

Monica Hauger Carlsen

Universitetet i Oslo

Devold, Tove Gulbrandsen

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Granum, Berit Brunstad

Folkehelseinstituttet

Pran, Elise Rundén

Norsk institutt for luftforskning

Rasinger, Josef Daniel

Havforskningsinstituttet

Rohloff, Jens

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Svendsen, Camilla

Folkehelseinstituttet