Ny strategi for VKM

VKM har utarbeidet ny strategi for perioden 2021 – 2024.

Det strategiske målet er å styrke rollen til uavhengig kunnskap i utforming av en helhetlig politikk og forvaltning av mat, helse og miljø.
Les strategien her.PDF

Omslag av VKMs strategi 2021-2024 med bilde med natur, gård og sjø