Se video fra konferansen "Fremmede organismer - risiko for natur-, plante- og dyrehelse"

- Fremmede arter forflytter seg over landegrenser. Derfor er det viktig med internasjonalt samarbeid. Det sa klima- og miljøminister Ola Elvestuen under åpningen av konferansen "Fremmede organismer – risko for natur, dyre- og plantehelse".

Elvestuen understreket også myndighetenes behov for uavhengig og verdinøytral kunnskap om fremmede organismer.

Tirsdag 5. juni

Del 1:

Program for del 1 tirsdag 5. juni

Velkommen v/ direktørene Lars E. Hanssen (VKM) og Einar Hjorthol (Artsdatabanken)

Åpning v/ statsråd Ola Elvestuen, Klima- og miljødepartementet

Åpningsforedrag v/ Professor Helen Roy, NERC Centre for Ecology & Hydrology, UK

Alien species in a global perspective

Fremmede arter: Lansering av nye risikovurderinger 2018

 • "Fremmedartslista" og nye arter med høy risiko v/Lisbeth Gederaas, Artsdatabanken
 • Nytt i vurderingsmetoden v/Hanno Sandvik, Artsdatabanken & NINA
 • Arter med lav risiko - er de helt ufarlige? v/Olga Hilmo, Artsdatabanken

Del 2:

Program for del 2 tirsdag 5. juni

Fremmede arter: Lansering av nye risikovurderinger 2018

 • Ulik risiko rundt om i landet v/Lisbeth Gederaas, Artsdatabanken
 • Hjemlige arter, men fremmede i deler av Norge v/Olga Hilmo, Artsdatabanken
 • Arter med ny kategori – hvordan forklare endringen? v/Lisbeth Gederaas, Artsdatabanken

Risikovurderinger fra VKM - faglig uavhengige, på tvers av fagområder v/Merethe Aasmo Finne,VKM

Risiko for natur, plante-, human- og dyrehelse – hva vil det si?

 • Hva er risikoen ved å sette ut fremmede organismer?
  • Tamme ender i vill natur – er det så farlig, da? v/Eli Rueness, VKM & UiO
  • Fisk på ville veier – hva kan det føre til? v/Elisabeth Forsgren, NINA
 • Arter som banker på – dørstokkarter
  • Import av hobbydyr – varsko her? v/Anders Nielsen, VKM og UiO
  • Det er ingen grenser under vann – marine dørstokkarter v/Tone Falkenhaug, Havforskningsinstituttet 

Del 3:

Program for del 3 tirsdag 5. juni

Risiko for natur, plante-, human- og dyrehelse – hva vil det si?

 • Villsvin – gammel kjenning, ny risiko?
  • v/Hans Christian Pedersen, NINA
  • v/Eystein Skjerve, NMBU
 • Plantesykdommer på vei inn i norsk natur v/Venche Talgø, NIBIO
 • Tuta absoluta - a hitchiking globetrotter v/Micael Wendell, VKM
 • Genforurensning – en trussel for hjemlige arter v/Hanne Hegre, FlowerPower
 • Fremmede arter i Arktis – klimaendringer åpner dører v/ Kristine Westergaard, NINA

Del 4:

Program for del 4 tirsdag 5. juni

Kunnskap om fremmede arter – hvordan skaffe mer?

 • Datamangel – en utfordring for risikovurderinger v/Olga Hilmo, Artsdatabanken
 • Hvordan kan frivillige bidra med kunnskap? v/Christian Steel, SABIMA
 • Kartlegging av arter – fylker kan ta tak v/Paul Harald Pedersen, tidligere Fylkesmannen i Trøndelag
 • Miljø-DNA – nytt og nyttig verktøy v/Frode Fossøy, NINA

Avslutning dag 1

Onsdag 6. juni

Del 1:

Program for del 1 onsdag 6. juni

Hvordan du og jeg sprer fremmede arter Kåseri v/ Anne Sverdrup-Thygeson, NMBU

Spredning av fremmede arter til og i Norge

 • Hvordan kommer de hit – tall fra risikovurderingene v/ Olga Hilmo, Artsdatabanken
 • Blindpassasjerer ved planteimport - nye tall fra forskningen v/Kristine Westergaard, NINA
 • Kartleging og overvåking v/Guro Sylling, Miljødirektoratet

Del 2:

Program for del 2 onsdag 6. juni

Hva blir gjort for å bremse spredning – noen eksempler

 • Internkontroll hos importører v/Kåre Willumsen, Mattilsynet
 • Slik bidrar hagesenternæringen v/Knut Tveit, Hageland
 • Hva kan hageeieren gjøre? v/Tove Berg, Hageselskapet

Del 3:

Program for del 3 onsdag 6. juni

Hvordan brukes risikovurderingene?

 • Miljøforvaltningen v/ Bjarte Rambjør Heide, Miljødirektoratet
 • Veterinærinstituttet v/ Asle Moen

Del 4:

Program for del 4 onsdag 6. juni

Hvordan brukes risikovurderingene?

 • Statens vegvesen v/Astrid Skrindo
 • Forsvarsbygg v/Gry Støvind Hoell
 • Skolen v/Majken Korsager, Naturfagsenteret

Samarbeid om kunnskap

 • Har du data – husk å dele! v/Nils Valland, Artsdatabanken

Ord for dagen

 • Det vi ikke vet, har vi ikke vondt av - eller? v/Vigdis Vandvik, VKM og UiB

Avslutning v/VKM og Artsdatabanken

Tid: 5. og 6. juni 2018

Sted: Oslo Kongressenter, Folkets hus

Arrangør: VKM og Artsdatabanken Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Målgrupper: Offentlig forvaltning, kunnskapsinstitusjoner, konsulentselskaper, nærings- eller interesseorganisasjoner, studenter og politisk engasjerte.

Artsdatabanken-logo
VKM-logo