Meld deg på konferansen "Fremmede organismer – risiko for natur, plante- og dyrehelse" 5. og 6. juni

Illustrasjonsbilde fremmede arter

På konferansen lanserer vi "Fremmedartslista 2018", og en rekke risikovurderinger av fremmede organismer. Den internasjonalt kjente biologen Helen Roy er åpningstaler.


Program dag en

Konferansier: Vigdis Vandvik, VKM og UiB


09.00
Registrering og kaffe

10.00 Velkommen v/ direktørene Lars E. Hanssen (VKM) og Einar Hjorthol (Artsdatabanken)

10.10 Åpning v/ statsråd Ola Elvestuen, Klima- og miljødepartementet

10.25 Åpningsforedrag v/ Professor Helen Roy, NERC Centre for Ecology & Hydrology, UK

Alien species in a global perspective

11.00 Fremmede arter: Lansering av nye risikovurderinger 2018

 • "Fremmedartslista" og nye arter med høy risiko v/Lisbeth Gederaas, Artsdatabanken
 • Nytt i vurderingsmetoden v/Hanno Sandvik, Artsdatabanken & NINA
 • Arter med lav risiko - er de helt ufarlige? v/Olga Hilmo, Artsdatabanken

11.30 Lunsj

12.30 Fremmede arter: Lansering av nye risikovurderinger 2018

 • Ulik risiko rundt om i landet v/Lisbeth Gederaas, Artsdatabanken
 • Hjemlige arter, men fremmede i deler av Norge v/Olga Hilmo, Artsdatabanken
 • Arter med ny kategori – hvordan forklare endringen? v/Lisbeth Gederaas, Artsdatabanken

13.00 Risikovurderinger fra VKM - faglig uavhengige, på tvers av fagområder v/Merethe Aasmo Finne,VKM

13.15 Risiko for natur, plante-, human- og dyrehelse – hva vil det si?

 • Hva er risikoen ved å sette ut fremmede organismer?
  • Tamme ender i vill natur – er det så farlig, da? v/Eli Rueness, VKM & UiO
  • Fisk på ville veier – hva kan det føre til? v/Elisabeth Forsgren, NINA
 • Arter som banker på – dørstokkarter
  • Import av hobbydyr – varsko her? v/Anders Nielsen, VKM og UiO
  • Det er ingen grenser under vann – marine dørstokkarter v/Tone Falkenhaug, Havforskningsinstituttet

14.15 Beinstrekk

14.20 Risiko for natur, plante-, human- og dyrehelse – hva vil det si?

 • Villsvin – gammel kjenning, ny risiko?
  • v/Hans Christian Pedersen, NINA
  • v/Eystein Skjerve, NMBU
 • Plantesykdommer på vei inn i norsk natur v/Venche Talgø, NIBIO
 • Tuta absoluta - a hitchiking globetrotter v/Micael Wendell, VKM
 • Genforurensning – en trussel for hjemlige arter v/Hanne Hegre, FlowerPower
 • Fremmede arter i Arktis – klimaendringer åpner dører v/ Kristine Westergaard, NINA

15.25 Pause (m/drikke og frukt)

15.40 Kunnskap om fremmede arter – hvordan skaffe mer?

 • Datamangel – en utfordring for risikovurderinger v/Olga Hilmo, Artsdatabanken
 • Hvordan kan frivillige bidra med kunnskap? v/Christian Steel, SABIMA
 • Kartlegging av arter – fylker kan ta tak v/Paul Harald Pedersen, tidligere Fylkesmannen i Trøndelag
 • Miljø-DNA – nytt og nyttig verktøy v/Frode Fossøy, NINA

16.25 Avslutning

16.30 Slutt

Umiddelbart etter programmet inviterer vi til tapas og mingling i Oslo Kongressenter.

Program dag to

Konferansier: Lisbeth Gederaas, Artsdatabanken

09.00 Hvordan du og jeg sprer fremmede arter Kåseri v/ Anne Sverdrup-Thygeson, NMBU

09.15 Spredning av fremmede arter til og i Norge

 • Hvordan kommer de hit – tall fra risikovurderingene v/ Olga Hilmo, Artsdatabanken
 • Blindpassasjerer ved planteimport - nye tall fra forskningen v/Kristine Westergaard, NINA
 • Kartleging og overvåking v/Guro Sylling, Miljødirektoratet

10.10 Pause (m/ drikke og frukt)

10.30 Hva blir gjort for å bremse spredning – noen eksempler

 • Internkontroll hos importører v/Kåre Willumsen, Mattilsynet
 • Slik bidrar hagesenternæringen v/Knut Tveit, Hageland
 • Hva kan hageeieren gjøre? v/Tove Berg, Hageselskapet

11.30 Lunsj

12.30 Hvordan brukes risikovurderingene?

 • Miljøforvaltningen v/ Bjarte Rambjør Heide, Miljødirektoratet
 • Veterinærinstituttet v/ Asle Moen

13.10 Beinstrekk

13.20 Hvordan brukes risikovurderingene?

 • Statens vegvesen v/Astrid Skrindo
 • Forsvarsbygg v/Gry Støvind Hoell
 • Skolen v/Majken Korsager, Naturfagsenteret

14.10 Samarbeid om kunnskap

 • Har du data – husk å dele! v/Nils Valland, Artsdatabanken

14.30 Ord for dagen

 • Det vi ikke vet, har vi ikke vondt av - eller? v/Vigdis Vandvik, VKM og UiB

14.50 Avslutning v/VKM og Artsdatabanken

15.00 Slutt

Om Helen Roy

Helen Roy som vil holde åpningsforedraget under konferansen, er professor og forskningsgruppeleder ved Senter for økologi og hydrologi (CEH) i Wallingford, England. Hun forsker på hvordan miljøendringer påvirker insekter og insektsamfunn, og er spesielt interessert i hvordan invasive fremmede arter påvirker biologisk mangfold.

Professor Roy er også kjent for sitt arbeid med grasrotforskning («Citizen science» på engelsk), hvor innbyggere bidrar til å kartlegge og overvåke arter i nærmiljøet. Hun er nylig tildelt Den britiske imperieordenen for sitt bidrag til forskning på biologisk mangfold, grasrotforskning og forskningskommunikasjon.

Åpningsforedraget den 5. juni vil handle om fremmede arter i et globalt perspektiv. Roy er opptatt av at invaderende arter påvirker økologiske prosesser i naturen i stor skala. Hun mener at samarbeid på tvers av landegrenser er avgjørende for å produsere og dele kunnskap om disse artene. Samarbeid som involverer befolkningen, vil også fremme utviklingen av effektive strategier mot invasive fremmede arter. Hun vil gi en oversikt over måter kunnskapen kan brukes på i forskning, politikk og forvaltning.

Følg konferansen direkte

Konferansen blir strømmet. Du kan følge den direkte her.

Deltageravgift som inkluderer lunsj og pausemat begge dager:

 • Ordinær deltager kr. 1.500,-
 • Student kr. 600,-

Vi inviterer til tapas/mingling i konferanselokalet 5. juni. Det koster kr. 450, og kommer i tillegg.

Meld deg på konferansen "Fremmede organismer - risiko for natur, plante- og dyrehelse". Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Tid: 5. og 6. juni 2018

Sted: Oslo Kongressenter, Folkets hus

Arrangør: VKM og Artsdatabanken Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Målgrupper: Offentlig forvaltning, kunnskapsinstitusjoner, konsulentselskaper, nærings- eller interesseorganisasjoner, studenter og politisk engasjerte.

Artsdatabanken-logo
VKM-logo