Kunnskapssynteser og kunnskapsbasert samfunnsutvikling

Mange av de store samfunnsutfordringene verden står overfor finner vi i skjæringspunktet mellom mat, matproduksjon, helse, miljø, natur og klima.

Hvordan sørger vi for at forskning og kunnskap brukes på best mulig måte for å få til en kunnskapsbasert og bærekraftig samfunnsutvikling? Og hvordan sikrer vi et vitenskapelig kunnskapsgrunnlag som er uavhengig, åpent, etterprøvbart og relevant?

Dette er tema i en kronikk fra ledelsen av VKMs hovedkomité og sekretariat.

Les også uttalelsen fra VKMs hovedkomité om Uavhengige kunnskapssynteser: grunnlag for kunnskapsbaserte beslutninger i samfunnet.

Rein