Kaliumklorid som erstatning for salt – protokoll på offentlig høring

VKM skal på oppdrag fra Helsedirektoratet vurdere nytte og risiko ved å erstatte salt (natriumklorid) i mat og drikke med kaliumklorid.

.

Det er utarbeidet en protokoll for prosjektet, som er på høring.

Frist for innspill er 13. juli 2021.

Les mer om høringen her.