Invitasjon til overleveringsmøte: inntak av energidrikker blant barn og unge

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har vurdert om inntak av energidrikker blant barn og unge mellom ni og 18 år kan ha negative helseeffekter.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har gjort en risikovurdering av energidrikker på oppdrag for Mattilsynet. Fredag 1. februar overleveres og presenteres rapporten i et åpent møte.

I bestillingen fra Mattilsynet er VKM bedt om følgende:

 • Vurdere eventuelle negative helseeffekter som følge av a) et langvarig gjennomsnittlig inntak, b) et langvarig høyt inntak, og c) et akutt høyt inntak, både av energidrikker og koffein blant barn og unge.
 • Gjøre scenarioberegninger for innhold av koffein i energidrikker tilsvarende 15 mg koffein/100 ml, 32 mg koffein/100 ml, 40 mg koffein/100 ml og 55 mg koffein/100 ml.
 • Inkludere andre kilder til koffein fra kosten, det vil si fra blant annet kaffe- og tedrikker, sjokolademelk og kakao, i eksponeringsberegningene.
 • Vurdere eventuell helserisiko mellom samtidig inntak av energidrikker og alkohol.
 • Vurdere eventuell helserisiko ved bruk av energidrikker i forbindelse med fysisk aktivitet.

Program:

 • Velkommen ved fagdirektør Elin Thingnæs Lid, Vitenskapskomiteen for mat og miljø
 • Bakgrunn for bestillingen og veien videre, ved seksjonssjef Merethe Steen, Mattilsynet
 • Overlevering av rapporten, ved direktør Lars E. Hanssen, Vitenskapskomiteen for mat og miljø
 • Presentasjon av rapporten, ved faglig leder for prosjektet, Ellen Bruzell
 • Spørsmål fra publikum
 • Mulighet for media/intervju
 • Slutt

Tid: 1. februar kl. 10 – 12

Sted:
Auditoriet til Norges veterinærhøyskole (Mattilsynets hovedkontor), Ullevålsveien 76, Oslo

Påmelding

Det er ønskelig at vi vet hvor mange som kommer på overleveringsmøtet. Vi ber derfor alle sende en kort e-post med navn og organisasjon til gisle.solstad@vkm.no innen onsdag 30. januar. Det blir enkel servering og kaffe i forkant av møtet.

Kontakt

Lite bilde av Gisle Solstad

Gisle Solstad

Administrasjonssjef og ansvarlig for driften av EFSAs kontaktpunkt i Norge

M: 98 36 72 86
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie