Høring: oppdatert modell for berikning av mat

VKM har utarbeidet et utkast til oppdatert modell for berikning av mat med nye data for inntak av energi, vitaminer og mineraler fra kostholdet generelt og fra kosttilskudd. Utkastet var på høring.

Frist for å gi innspill var 12. mai 2021.

Les mer om høringen her.