Harald Gjein ny direktør i VKM

Harald Gjein løfter frem VKMs uavhengighet og tverrfaglighet som motivasjonsfaktorer for å søke stillingen.

-VKM har en særdeles viktig rolle som uavhengig vitenskapelig virksomhet, spesielt i en tid som preges av falske nyheter og hvor det settes spørsmålstegn ved forskning. Uavhengigheten er også vesentlig i møte med politikk og forvaltning, og samfunnet for øvrig, mener Gjein.

Han legger også vekt på verdien av å være en tverrfaglig virksomhet, og ser fram til et godt samarbeid med oppdragsgivere, kunnskapsinstitusjoner og departement

-Dagens samfunn har behov for tverrfaglige fora, hvor sektorer kan finne hverandre på tvers av fag – i VKM-sammenheng innenfor mat og miljø. Jeg har stor respekt for den meget gode kompetansen som ligger i VKM, både i komiteen og i sekretariatet, sier Gjein.

Bred erfaring

Harald Gjein (65) er utdannet veterinær med doktorgrad fra Norges veterinærhøgskole. Han har lang og bred erfaring, som praktiserende veterinær, deretter 20 år i landbruksnæringen og de siste 14 årene som leder innen forskning og forvaltning, både som direktør i Veterinærinstituttet og Mattilsynet.

Gjein har engasjert seg sterkt i mattrygghet, helse hos dyr og mennesker og miljø i sitt arbeid. Han er godt kjent med VKM og har hatt mye samarbeid med miljøforvaltningen. Han kommer fra stillingen som spesialrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet.

Som direktør får Harald Gjein ansvar for den daglige driften av VKM og personalansvar for sekretariatet. Direktøren skal legge til rette for at komiteen kan arbeide med blikk på åpenhet, uavhengighet og høy faglig kvalitet, mens komiteen har ansvar for det faglige innholdet i risikovurderingene og andre uttalelser.

Stillingen innebærer nasjonalt og internasjonalt samarbeid, blant annet deltakelse i møter i det rådgivende forumet til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA).

Gjein tiltrer 1. august 2021.

Harald Gjein