Gratis webinar: Én verden, én helse

Menneske-, dyrehelse og miljø, ulike sider av samme sak?

Én helse står på agendaen når Vitenskapskomiteen for mat og miljø, Miljødirektoratet og Mattilsynet inviterer til webinar onsdag 3. februar 2021. Bli med her: https://vkm.kg5.no/

Én helse er en tilnærming som erkjenner at helsa til mennesker og dyr og tilstanden til økosystemet vi lever i er knyttet sammen, noe koronaepidemien mer enn noe annet har vist. En fersk rapport fra Det internasjonale naturpanelet (IPBES) viser også sammenheng mellom pandemier og tap av naturmangfold. Utfordringene er sammensatte og komplekse. Å finne løsninger krever innsats fra mange samfunnssektorer.

Webinaret setter én helse på dagsorden for et norsk publikum – forskere, ansatte i forvaltning, interesseorganisasjoner og andre.Les mer her.

Program

11.00-11.10

Velkommen

Gaute Velle, VKM

11.10-11.25

Åpningstale (engelsk tale)

Caradee Wright, South African Medical Research Council

Én helse

engelsk tale


11.25-11.55

Keynote

Chris Walzer, Executive Director Health Global Conservation Program
Wildlife Conservation Society

11.55-12.15

Biodiversitet og pandemier

Carlos das Neves, Veterinærinstituttet

12.15-12.35

Internasjonalt fagsamarbeid for en sunn klode

Ivar Baste, Miljødirektoratet

12.35-12.45

Beinstrekk


Antimikrobiell resistens

norsk tale


12.45-12.55

Arbeidet mot antibiotikaresistens – veien videre

Torstein Lindstad, Klima- og miljødepartementet

12.55-13.15

Antibiotikaresistens i Norge; Kunnskapshull, utfordringer og aktuelle tiltak

Gunnar Skov Simonsen, UiT

13.15-13.35

Presentasjon av VKM-rapport:
Antimikrobiell resistens i viltlevende dyr

Bjørnar Ytrehus, VKM

13.35-13.55

Beinstrekk


Handel med truede arter av vill flora og fauna (CITES)

norsk tale


13.55-14.00

Introduksjon

Gaute Velle, VKM

14.00-14.10

Orientering om CITES-konvensjonen og norsk forskrift

Janne Bohnhorst, Miljødirektoratet

14.10-14.20

Hva innebærer rollene som vitenskapelig myndighet og forvaltningsmyndighet?

Janne Bohnhorst, Miljødirektoratet og Maria Gulbrandsen Asmyhr, VKM

14.20-14.40

Ulovlig handel med truede arter

Ragnhild Sollund, UiO

Paneldebatt

norsk tale


14.40-15.20

Panel debatt med Gaute Velle, VKM

Janne Bohnhorst og Ivar Baste, Miljødirektoratet
Karen Johanne Baalsrud, Mattilsynet
Carlos das Neves, Veterinærinstituttet

Gunnar Skov Simonsen, UiTlogoer
En verden, én helse video
Chris Walzer

Chris Walzer, Keynote og administrerende direktør for helse ved Wildlife Conservation Society i USA

Caradee Wright

Caradee Wright, forsker ved South African Medical Research Council hvor hun leder forskningsprogrammet for klima og helse.