Felles VKM- og EFSA-symposium i Oslo 26. - 27. oktober 2017

Hvordan kan vi utvikle spesifikke beskyttelsesmål til bruk i miljørisikovurderinger? Dialog, samarbeid og EFSAs nye retningslinjer for beskyttelsesmål er i sentrum på symposiet.

Retningslinjene er basert på verdien av økosystemtjenester, og skal kunne benyttes til å sette praktiske mål for å beskytte miljøet, uavhengig av om det er en GMO, en fremmed organisme eller et plantevernmiddel som skal vurderes.

Du kan lese mer og melde deg på her.