Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

04. juni 2019

Faglig årsrapport 2018

I 2018 fikk Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) ny komité bestående av høyt kvalifiserte forskere som tilsammen dekker flere fagfelt enn tidligere. Det lover godt for det vitenskapelige grunnlaget for politikkutforming og forvaltning av trygg mat, matproduksjon og miljø.

Det skriver avtroppende direktør Lars E. Hanssen i VKMs Faglig årsrapport 2018. I 2018 publiserte VKM 28 risikovurderinger eller andre vitenskapelige vurderinger. Fellesoppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet har resultert i vurderinger med stor samfunnsmessig gevinst, både innen mattrygghet, matproduksjon og miljø.

Fremover vil god helse for mennesker, dyr og planter, dyrevelferd og bevaring av biologisk mangfold være sentrale mål for VKM. I 2019 har VKM levert risikovurderinger i 15 år, og ser frem til enda flere tverrsektorielle oppdrag.

Du kan lese den faglige årsrapporten her.PDF

VKM faglig årsrapport 2018 med potetåker, logo

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie