Streaming av åpent møte: helseråd om listeria

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har gjort en risikovurdering av listeria i utvalgte matvarer på oppdrag fra Mattilsynet. Rapporten ble overlevert på et åpent møte 13. juni. Du kan se overleveringsmøtet her.