Invitasjon til overleveringsmøte - jodberikning

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har gjort en nytte- og risikovurdering av tilsetning av jod til bordsalt, i brødvarer og vegetabilske alternativer til kumelk på oppdrag for Mattilsynet. Onsdag 18. mars overleveres og presenteres rapporten i et åpent overleveringsmøte.

Jodmangel hos gravide og hos kvinner som ammer kan føre til nedsatt mental utvikling hos barnet. I juni 2016 publiserte Nasjonalt råd for ernæring en rapport som pekte på at jodinntak blant kvinner i fruktbar alder, gravide og ammende er lavt i Norge.

Andre som står i fare for å ha for lavt jodinntak er veganere, melke- og fiskeallergikere og utsatte innvandrergrupper.

Mattilsynet og Helsedirektoratet ønsker svar på helsemessige konsekvenser av å tilsette jod til bordsalt, brød og vegetabilske alternativer til kumelk.

Tid: Onsdag 18. mars kl. 10 – 11:30.

Sted: Auditoriet til Veterinærhøyskolen (Mattilsynet), Ullevålsveien 76, Oslo

Påmelding: Av hensyn til enkel servering, er det ønskelig at vi vet hvor mange som kommer på overleveringsmøtet. Vi ber derfor alle sende en kort e-post med navn og organisasjon til marianne.heggum@mattilsynet.no innen fredag 13. mars.

Program:

  • Velkommen ved kommunikasjonssjef Ingrid M. Høie, Vitenskapskomiteen for mat og miljø.
  • Bakgrunn for bestillingen ved seksjonssjef Merethe Steen, Mattilsynet.
  • Overlevering av rapporten ved direktør Cecilie Rolstad Denby, Vitenskapskomiteen for mat og miljø
  • Presentasjon av arbeidet, funn og resultater, ved Sigrun Henjum, faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi, VKM.
  • Spørsmål fra publikum til et panel bestående av blant andre Sigrun Henjum, Merethe Steen og avdelingsdirektør Henriette Øien i Helsedirektoratet.

For flere opplysninger om risiko- og nyttevurderingen, klikk her.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie