Åpent møte: helseråd om listeria

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har gjort en risikovurdering av listeria i utvalgte matvarer på oppdrag fra Mattilsynet. 13. juni overleveres rapporten på et åpent møte.

Bakgrunnen for oppdraget er at Mattilsynet skal gå gjennom og oppdatere helseråd om Listeria monocytogenes til gravide og andre utsatte grupper forbrukere.

VKM har vurdert kjøtt og kjøttprodukter, fisk og fiskeprodukter, meieriprodukter og vegetabiler.

Tid: 13. juni kl. 10 – 12

Sted:
Sundtkvartalet, Auditoriet Fabrikken, Lakkegata 53, Oslo

Påmelding
På grunn av begrenset plass i auditoriet og bestilling av enkel servering, er det ønskelig at vi vet hvor mange som kommer på overleveringsmøtet. Vi ber derfor alle sende en kort e-post med navn og organisasjon til marianne.heggum@mattilsynet.no innen mandag 11. juni.

Møtet blir streamet.

Program:

  • Velkommen ved kommunikasjonssjef Ingrid Høie, Vitenskapskomiteen for mat og miljø

  • Bakgrunn for bestillingen ved seksjonssjef Nina Krefting Aas, Mattilsynet

  • Overlevering av rapporten ved direktør Lars E. Hansen, Vitenskapskomiteen for mat og miljø

  • Listeria monocytogenes og utsatte grupper – presentasjon av arbeidet og resultater v/faglig leder for prosjektet, Taran Skjerdal

  • Spørsmål fra publikum

  • Slutt