Zoonoser er sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker, ved direkte kontakt med dyrene, indirekte via for eksempel mat og vann eller via vektorer som blant annet levende insekter og skogflått.

Publisert første gang 19. februar 2014.

Sykdommene forårsakes av ulike typer smittestoff som bakterier, virus, sopp, parasitter og prioner. 

Infografikk fra EFSA om zoonoser


Video fra EFSA om zoonoser Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Oversikt over ulike zoonoser fra Veterinærinstituttet Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Rapporten fra EFSA og ECDC Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. viser at på europeisk nivå ble det i 2012 for første gang registrert en svak nedgang i antall tilfeller av infeksjoner hos mennesker med bakterien Campylobacter. Campylobacter-bakterien kan forårsake sykdom med diaré og feber, og finnes oftest i kyllingkjøtt.

Antallet rapporterte Salmonella-tilfeller fortsetter å synke for syvende året på rad, mens trenden for antallet rapporterte humane tilfeller av Listeriose, det vil si sykdom forårsaket av Listeria-bakterien, går opp.

Rapporten viser at Campylobacter fortsatt er den zoonosen som forårsaker flest sykdomstilfeller i Europa, men det er Salmonella som fremdeles er opphav til de fleste rapporterte mat- og drikkeassosierte sykdomsutbruddene.

I EU blir det hvert år bekreftet over 320 000 tilfeller av matbårne sykdommer hvor smitten stammer fra dyr.

I zoonoserapporten fra EFSA og ECDC for 2012 er også tallene fra Norge med.

Rapporter i Norge

I Norge utgir Folkehelseinstituttet årsrapporter om næringsmiddelbårne infeksjoner Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.. Her finnes flere detaljer om status i Norge, med tabeller og diagrammer. De vanligste næringsmiddelbårne infeksjonene i Norge er campylobacteriose og salmonellose, som ellers i Europa.

Veterinærinstituttet, Folkehelseinstitutt og Mattilsynet utgir dessuten en norsk zoonoserapport hvert år Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.. Rapporten for 2012 viser at det forekommer lite smitte fra mat og etter kontakt med dyr i Norge.

Råd om god kjøkkenhygiene

Hygiene er en viktig faktor for å unngå smitte fra mat. På Matportalen finner du råd fra Mattilsynet om hva du selv kan gjøre for å ha god hygiene på kjøkkenet hjemme Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Følg oss

Twitter-ikon

Bloggarkiv