VKM i Trondheim for å gjøre klart til oppstart av nye oppgaver for Miljødirektoratet

Vitenskapskomiteen for mattrygghet har fått nye oppgaver for Miljødirektoratet. I dag har vi jobbet sammen med de flinke saksbehandlerne deres i Arts- og vannavdelingen og kommunikasjonsavdelingen i Trondheim, slik at vi kan levere gode og nyttige risikovurderinger til dem når vi starter opp 19. juni.

Publisert første gang 29. mai 2015.

 

Siden 2007 har VKM gjort miljørisikovurderinger av GMO for Miljødirektoratet. Fra 2015 skal VKM også gjøre visse miljørisikovurderinger og andre vitenskapelige vurderinger av fremmede organismer, handel med truede arter (CITES) og mikroorganismer. Deler av arbeidet vil skje i nært samarbeid med Artsdatabanken.

Miljødirektoratet skal blant annet bruke risikovurderingene de får fra VKM som grunnlag for å vurdere tillatelser.

For at risikovurderingene til VKM skal bli nyttige for Miljødirektoratet, må spørsmålene formuleres presist. I dag har Miljødirektoratet og VKM jobbet sammen med å formulere utkast til bestillinger av risikovurderinger innen fremmede arter, handel med truede arter (CITES) og mikroorganismer.

Målet er at VKM skal levere gode og nyttige risikovurderinger. Vi gleder i oss til å ta fatt på oppgaven.

Nye miljømedlemmer

For å jobbe med de nye oppgavene for Miljødirektoratet, blir det oppnevnt nye medlemmer til VKM. Medlemmene i VKM oppnevnes av Helse- og omsorgsdepartementet. Medlemmene i VKM er til daglig ansatt ved ulike forskningsinstitusjoner. I VKM representerer de seg selv og sin egen kompetanse.

Listen over hvem som blir miljømedlemmer i VKM offentliggjøres om ikke lenge. 19. juni blir det oppstartsseminar.

VKM trygger maten og miljøet

– Det er gledelig at våre vitenskapelige vurderinger kan brukes på stadig flere områder. Våre rapporter er faglig beslutningsgrunnlag for mat- og miljøforvaltningen. Slik bidrar vi til å trygge maten og miljøet, sa Lars E. Hanssen, direktør i VKM da det ble kjent at Miljødirektoratet utvider oppdraget til VKM.

Følg oss

Twitter-ikon

Bloggarkiv