VKM deltar i forskningsdebatt om økologisk mat og helse

Bilde av hender som holder sukkererter

Etter at vi publiserte vår forskningsoppsummering av økologisk og konvensjonell mat og produksjon i april, er har det kommet flere nye studier. I kveld blir det debatt om økologisk mat og helse på Litteraturhuset i Oslo.

Av Jan Alexander, leder for Hovedkomiteen. Publisert første gang 23. september 2014.


To nylig publiserte studier har fått spesielt stor oppmerksomhet i Norge. Det ene er en metastudie fra University of Newcastle. Forskerne har vurdert studier som blant annet har sett på mengden antioksidanter i økologisk kontra konvensjonelt produsert mat.

Nylig publiserte Folkehelseinstituttet en studie om risiko for svangerskapsforgiftning og økologisk mat.

Til informasjon er undertegnede medforfatter av denne studien.

Viktig at det kommer mer forskning

Det er bra at det publiseres mer forskning om økologisk mat. I vår vurdering sa vi nettopp at det finnes få vitenskapelige studier som sammenligner betydningen for helsen av å spise økologisk og konvensjonell mat. Vi pekte også på at det generelt finnes lite forskning om økologisk mat i Norge. Mer forskning gjør at kunnskasgrunnlaget blir bedre.

Debatt om økologisk mat og helse

I kveld, tirsdag 23. september, er det debatt om økologisk mat og helse på Litteraturhuset i Oslo.

Oikos – Økologisk Norge har invitert VKM og forskerne bak metastudien fra England og studien til Folkehelseinstituttet til å presentere og diskutere sine funn. Debatten er en del av ØKOUKA, som foregår denne uken.

Undertegnede (Jan Alexander) og Knut Egil Bøe stiller fra VKM.

Konklusjonen i VKMs rapport

Basert på forskningen som finnes i dag, er det ikke grunnlag for å si at økologisk mat er bedre eller dårligere for helsen enn konvensjonelt produsert mat. I noen studier er det indikasjoner på at økologisk mat kan ha en positiv effekt på immunsystemet, men funnene er for få og for sprikende til at vi kan trekke noen konklusjon.

Les mer og last ned rapporten (en hovedrapport og fem delrapporter) på nettsidene våre.

Følg oss

Twitter-ikon

Bloggarkiv