Vi må vurdere alle brikkene i kunnskapsbildet for å kunne si om mat og drikke er trygt

Bilde av puslespill som mangler brikke

Det skrives mye om mat og drikke. Ordene sunt, naturlig og farlig brukes ofte. Er mat og drikke i butikken trygt? Hvilken kunnskap trenger vi for å vurdere om mat og drikke er trygt?

Publisert første gang 12. oktober 2015.

 

Hver eneste dag publiseres det ny forskning om mat og drikke. Noen av studiene finner veien til avisforsidene. Når enkeltstudier slås stort opp, og hvis resultatene i tillegg spriker fra den ene dagen til den neste, er det lett å bli forvirret. Da er det viktig å huske at en enkelt forskningsstudie er bare en enkelt brikke i det store kunnskapsbildet.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet gjennomgår og sammenstiller all tilgjengelig forskning og data på et område når vi vurderer om mat og drikke er trygt eller helseskadelig. VKM setter med andre ord sammen all kunnskapen vi har til et helt bilde, og det er dette vi bruker når det vurderes om maten er trygg. VKM plukker ikke bare ut enkeltbrikker. Noen ganger mangler det viktig kunnskap. Da forteller vi om det også.

Metodikk og åpne risikovurderinger

VKM bruker internasjonalt anerkjent metodikk på de ulike områdene vi gjør risikovurderinger.

Risikovurderingene til Vitenskapskomiteen er skrevet slik at det skal være mulig for andre å ettergå dem. Forskning og forskningsbasert kunnskap drives fremover av kritisk diskusjon. VKM ønsker derfor diskusjon og debatt om risikovurderingene vi gjør.

Når Vitenskapskomiteen publiserer en risikovurdering, så står en hel gruppe av fagfolk med ulike fagbakgrunner og fra ulike forskningstradisjoner bak rapportene. VKM dekker områdene planter, dyr, mennesker og miljø.

Slik gjør vi risikovurderinger.

Rapport om kunnskapsbehov avdekket i VKMs risikovurderinger.

Følg oss

Twitter-ikon

Bloggarkiv