Snegleimport en risikosport?

Snegler så store som mus og vel så det? Ja, det finnes, og det finnes også noen som har dem som hobbydyr. Nå skal vi vurdere om import og hold av landlevende snegler kan ha uheldige konsekvenser for norsk biologisk mangfold.

Av Martin Malmstrøm, prosjektleder for faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

 

Miljødirektoratet har fått en rekke søknader om import og hold av landlevende snegler etter at forskrift om fremmede organismer trådte i kraft i januar 2016. Import og hold er ikke uten videre uproblematisk.

Hvordan kan sneglene skade naturen?

Hvis snegler som ikke hører hjemme i norsk natur av en eller annen grunn slipper ut i naturen, kan det for eksempel føre til at fremmed arter etablerer seg og utkonkurrerer norske arter.

De kan også spre sykdom og parasitter som kan utgjøre en fare for både dyr og mennesker. I tillegg kan de gjøre skade på avlinger eller prydplanter.

Dette er bare noen av problemstillingene som vi må ta hensyn til når vi skal vurdere risikoen ved import og hold av fremmede sneglearter.

Hvilke snegler kan overleve i Norge?

Det finnes trolig snaut 35.000 ulike landlevende sneglearter i verden. Langt fra alle snegler som kommer fra varmere land kan overleve i Norge – heller ikke i et terrarium.

Hvilke familier, slekter og arter av landlevende snegler er aktuelle for import? Hvilke egenskaper hos en snegleart tilsier at den ikke kan overleve i norsk natur dersom den slippes ut eller rømmer fra fangenskapet? Og hvilke egenskaper tilsier at arten kan ha uheldige konsekvenser for norsk natur?

Det er blant spørsmålene vi skal finne svar på. Risikovurderingen skal være klar i midten av desember 2017.

Følg oss

Twitter-ikon

Bloggarkiv