På Matportalen finner du nyttig informasjon om mat og helse

Skjermbilde av Matportalen

Visste du at det finnes en egen nettside hvor du finner informasjon og råd om mat, helse og fysisk aktivitet? Matportalen.no er et samarbeid mellom flere etater i matforvaltningen. Målet er at du selv kan ta informerte valg basert på informasjon og råd fra offentlige myndigheter.

Av Astrid Tvedt, senior kommunikasjonsrådgiver. Publisert første gang 29. oktober 2014. Oppdatert 25. mai 2016.

 

På Matportalen.no finner du forbrukerrettet informasjon om mat, helse og fysisk aktivitet. Nettsiden inneholder både generell informasjon og konkrete råd og advarsler. Du finner også spørsmål og svar om de ulike temaene.

Kostholdsplanleggeren

På Matportalen.no finner du også Kostholdsplanleggeren. Dette er et program hvor du kan beregne summen av næringsinnhold i matvarer og sammenlikne med norske anbefalinger for inntak av energi og næringsstoffer. Ved å legge inn enkeltprodukter, retter, dag- eller ukemenyer og kostregistreringer/matdagbøker, kan kostholdsplanleggeren beregne og sammenlikne næringsinnholdet i matvarer og knytte dette opp mot anbefalt inntak.

Kostholdsplanleggeren er basert på matvaretabellen som inneholder informasjon om nivåer for næringsstoffer i over 1400 vanlige, norske matvarer.

Du kan lese mer om kostholdsplanleggeren her.

(Blogginnlegget fortsetter under bildet)

Skjermbilde av kostholdsplanleggeren

Om Matportalen.no

Matportalen.no er et samarbeid mellom Mattilsynet, Helsedirektoratet, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Veterinærinstituttet, Bioforsk, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES), Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) og Statens strålevern.

Målet til Matportalen.no er å sette forbrukerne i stand til å selv ta informerte valg basert på offisielle norske anbefalinger.

Du kan lese mer på matportalen.no.

Følg oss

Twitter-ikon

Bloggarkiv