Mysteriet med de døde humlene under lindetrærne

Bilde av humle og blomst


Hvorfor finner vi så mange døde humler under lindetrær? Er de forgiftet? Har de sultet i hjel? Er de rett og slett gamle, og har lindetrærne skylda? Spørsmålene og hypotesene om hvorfor humlene dør er mange, men kunnskapen liten. Og svaret er: Vi vet ikke.

Av Anders Nielsen, medlem av faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES). Publisert første gang 3. mai 2017.

 

Fenomenet har vært kjent siden 1950-tallet, og har fått stor oppmerksomhet de siste årene. Humler er viktige pollinatorer og bidragsytere i økosystemet. Det er rimelig at døde humler i hopetall reiser spørsmål om det kan påvirke bestanden av humler i Norge.

Vinteren 2017 ba Miljødirektoratet Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å gå gjennom vitenskapelig dokumentasjon og annen relevant litteratur om eventuell sammenheng mellom humledød og blomstrende lindetrær. Blant annet ønsket direktoratet en vurdering av hypotesene som er fremsatt for å forklare sammenhengen mellom humledød og lindetrær.

VKM delte hypotesene i fire grupper.

Naturlig død

Humler lever ikke mer enn i noen få uker, og en hypotese er at humlene dør en naturlig død. Parklind blomstrer sent på sommeren, og kan være en av de få plantene som fremdeles er i blomst i denne perioden. Derfor samles humlene på lindetrærne, og dør mens de sanker mat, mot slutten av sitt korte liv.

Hypotesen er aldri blitt studert. Derfor mangler vi informasjon for å kunne vurdere om denne hypotesen stemmer.

Sulter i hjel

En annen hypotese er at humlene sulter i hjel fordi lindeblomstene ikke har nok nektar til at humlene får nok næring. Det finnes ingen studier med troverdige konklusjoner på at det er riktig. For eksempel finnes det ikke studier som har analysert mageinnholdet til humler som er funnet dødeunder lindetrær. Igjen mangler vi informasjon for å kunne vurdere om hypotesen stemmer.

Lindetrær er giftige

Flere studier hevder at humledøden skyldes at lindeblomstene har giftig nektar. For eksempel er det påstått at lindenektar inneholder mannose, et sukker som kan være giftig for humler. Upubliserte data fra en forsker ved Universitetet i Bergen slår hull på denne hypotesen. Dataene viser at det ikke finnes mannose i nektar i lindeblomster. Også forklaringer om sekundære metabolitter i nektaren eller giftig pollen er vurdert som usannsynlig. Det har også blitt satt fram en hypotese om at det finnes alkohol i lindenektar og at bladlus på lindetrærne produserer giftig honningdugg. For begge disse hypotesene mangler vi informasjon for å kunne vurdere om de stemmer eller ikke.

Menneskelig aktivitet

Hypotesen om at humledød skyldes menneskelig aktivitet fordi trærne sprøytes med insektmidler er ikke relevant i norsk sammenheng, da det ikke er tillatt å sprøyte parktrær i Norge.

Lindetrærne frikjent?

Hva så med lindetrærne og humlebestanden? På bakgrunn av litteraturgjennomgangen er det ikke mulig å vurdere om humledød under lindetrær påvirker humlebestanden i Norge. Vi vet ingen ting om hvor stor andel av humlene som dør under lindetrær i forhold til andre steder. Det er også uklart hvordan humledød ved lindetrær varierer fra sted til sted og fra år til år.

Og lindetrærne – ja, selv om vi ikke kan utelukke at de forårsaker humledød, er det en mulighet for at de bidrar med ekstra nektar i en tid på året da det finnes få alternative næringskilder for humlene. Det kan faktisk hende at lindetrærne bidrar til at humlene lever lenger enn de ville ha gjort uten lindetrær, etter VKMs vurdering.

Du kan lese vurderingen her.

Følg oss

Twitter-ikon

Bloggarkiv