Morsmelk – helsefordeler og miljøgifter

Bilde av spedbarn som ammer

Helsefordelene ved morsmelk er langt større for barnet enn risikoen ved miljøgifter. Dette konkluderte Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) med i sin gjennomgang av den samlede forskning om morsmelk og miljøgifter i 2013. Dag Bratlids innlegg i Aftenposten 17. desember inneholder feil.

Innlegg i Aftenposten 31. desember 2014 av Helle Katrine Knutsen, toksikolog, dr. philos, Jan Alexander, professor dr. med, Helle Margrete Meltzer, ernæringsfysiolog, dr.philos.

 

Alle tre bidro til VKMs rapport om morsmelk fra 2013.

Det er feil at forurensningsnivået i morsmelk øker. Nivåene av tungt nedbrytbare miljøgifter i morsmelk lå på sitt høyeste rundt 1970-80, og har avtatt sterkt de siste 25-30 årene takket være kontroll av kjemikaliebruk. Selv om morsmelk, som all annen mat i dag, inneholder miljøgifter, er fordelene med morsmelk langt større enn risikoen. Det gjelder enten barnet fullammes eller delammes frem til det er seks måneder, og også om barnet delammes opp til 12 måneder. Miljøgiftinnholdet i morsmelk er så lavt at det er ikke nødvendig å differensiere ammerådene slik det antydes.

Vi er enige med Bratlid i at miljøgifter må tas alvorlig, fordi store mengder av disse kan skade barnet, og at miljøgifter i morsmelk bør overvåkes, særlig for å fange opp nye stoffer.

Vi er også enig i at morsmelk er best for barnet. Når mors behov er dekket, inneholder morsmelk alle næringsstoffene barnet trenger de første seks månedene, unntatt vitamin D. I tillegg inneholder morsmelk en rekke stoffer som beskytter barnet mot infeksjoner og styrker immunforsvaret, slik Per Brandtzæg skrev i Aftenposten 4. desember. Morsmelk inneholder også stoffer som bidrar til utvikling av barnets nervesystem og beskytter mot utvikling av overvekt og fedme. Vi får alle i oss uønskede stoffer via mat, luft, vann, hudpleieprodukter osv. La oss jobbe for å få ned nivåene av miljøgifter, men uten å gå løs på morsmelken.

Følg oss

Twitter-ikon

Bloggarkiv