Kommentar til Oikos’ innvendinger til kommunikasjon av økologirapporten

Bilde av bunt med gulrøtter

Interesseorganisasjonen Oikos skriver i dag i en kronikk i Nationen at de er kritiske til måten VKM har kommunisert konklusjonene i vår økologirapporten. Oikos mener at økologisk kommer bedre ut i rapporten enn det vi har kommunisert ut.

Av Jan Alexander, leder av Hovedkomiteen. Publisert første gang 6. juni 2014.

 

VKM har respekt for Oikos, men kjenner oss ikke igjen i kritikken. Hver eneste formulering i rapporten og kommunikasjonen av denne har vært filt på ned til minste detalj. Til sammen har flere enn 40 eksperter vært involvert i arbeidet.

VKM mener at det vi kommuniserer gir et riktig bilde av funnene som omtales i rapporten. Les omtalen av rapporten på våre nettsider

Her må vi bare konstatere at OIKOS er uenige med oss.

Forskningen som finnes i dag

VKM mener at basert på forskningen som finnes i dag, er det ikke grunnlag for å si at økologisk mat er bedre eller dårligere for helsen enn konvensjonelt produsert mat. I noen studier er det indikasjoner på at økologisk mat kan ha en positiv effekt på immunsystemet, men funnene er for få og for sprikende til at vi kan trekke noen konklusjon.

Flere av de positive indikasjonene er basert på enkeltstudier. Noen av dem er gode, andre er ikke like gode. Som interesseorganisasjon vektlegger Oikos kanskje disse studiene annerledes enn oss.

Godt bilde

VKM mener rapporten gir at godt bilde av hva vi vet og ikke vet, basert på den forskningen som finnes i dag. Så vil tiden vise om det kommer ny forskning som trekker i annen retning.

Rapportene til VKM er åpne, slik at andre skal kunne etterprøve det vi har gjort.

I økologirapporten har ekspertene i VKM gjennomgått og sammenstilt forskning om økologisk og konvensjonell mat og matproduksjon. Vi har sammenlignet de to produksjonsformene og vurdert hva forskjellene har å si for plantehelse, dyrs helse og velferd og for menneskers helse.

Oppdrag for Mattilsynet

VKM har utarbeidet rapporten på oppdrag fra Mattilsynet. Les mer på Matportalen

VKM har i rapporten ikke vurdert hvor bærekraftig økologisk og konvensjonell produksjon er. VKM har heller ikke vurdert konsekvenser for miljøet av økologisk produksjon kontra konvensjonell produksjon, eller økologisk fiskeoppdrett.» Dette var ikke en del av oppdraget fra Mattilsynet.

(Toppfoto: iStockphoto)

Følg oss

Twitter-ikon

Bloggarkiv