Hvor mye energidrikk er det trygt å drikke?

Bilde av stokkand


Energidrikker er leskedrikker som vanligvis er tilsatt koffein, taurin eller andre aminosyrer, vitaminer (særlig B-vitaminer) og karbohydrater som inositol eller glukuronolakton. Frem til høsten 2008 ble mat og drikke tilsatt koffein regnet som legemiddel i Norge, og salg av energidrikker var derfor forbudt.

Av Jan Alexander, leder av Hovedkomiteen 14. oktober 2013

 

Bransjen selv sier at energidrikker ikke anbefales for barn, gravide, eller ammende kvinner, og de anbefaler et moderat inntak. I 2012 ble det solgt 13,9 millioner liter energidrikk i Norge.

Ifølge en rapport fra 2013 om konsum av energidrikker i Europa som EFSA fikk utarbeidet, har 68 % av europeiske ungdommer drukket energidrikker det siste året, mot 30 % av den voksene befolkningen.

Ingrediensene i energidrikker

Vitenskapskomiteen for mattrygghet og EUs mattrygghetsorgan EFSA har vurdert om ingrediensene som brukes i energidrikker er trygge.

Mattilsynet bruker vurderingene fra VKM og EFSA som grunnlag for å gi råd til befolkningen og til å utvikle regelverk. Rådene fra Mattilsynet om energidrikk finner du på Matportalen. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Koffein

Koffein finnes naturlig i blant annet kaffe, te, guarana og kakao. Koffein tilsettes til mat og drikke i form av ekstrakter fra disse plantene eller som rent stoff. En typisk boks energidrikk på 250 ml inneholder rundt 80 mg koffein, men innholdet kan variere. Mange energidrikker kommer i halvlitersbokser. En kopp kaffe inneholder ca. 100 mg koffein. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Inntak av koffein kan hos barn og ungdom gi forbigående atferdsendringer som økt irritabilitet og uro, nervøsitet, anspenthet, angst og søvnforstyrrelser. I tillegg er koffein vanedannende og kan føre til abstinenssymptomer med kroppslig ubehag og hodepine.

Barn og ungdom bør ikke innta mer enn 2,5 mg koffein per kilo kroppsvekt per dag fordi det kan føre til angst og anspenthet. Det skal ikke mer til enn en liten boks energidrikk (2, 5 dl) før et barn på 30 kg får i seg mer koffein enn det som er anbefalt maksimumsgrense. En halvliters boks energidrikk gir mer koffein enn det som er anbefalt for en ungdom på 60 kg.

Allerede ved inntak av 1-1,3 mg koffein per kilo kroppsvekt per dag kan det være vanedannende. Dette gjør at det å ikke innta koffein kan føre til ubehag og hodepine. VKM er bekymret for at barns konsum av energidrikker sammen med inntak av koffein fra andre kilder kan gi risiko for engstelse og anspenthet hos de som får i seg mest og påpeker at barn og ungdom ikke bør ha et ukritisk inntak av drikke med høyt koffeininnhold.

Under graviditet dobles til tredobles lengden det tar for kroppen å bli kvitt koffein på grunn av hormonelle endringer. Koffein kan hemme fosterveksten. Gravide og ammende bør derfor ikke ha et samlet inntak av koffein som overstiger 100 – 200 mg koffein om dagen.

Inositol

Inositol er et karbohydrat som kroppen lager selv som er nært beslektet med sukker. Det finnes ikke data som tyder på at inositol behøves i kosten til mennesker. VKM kan ikke si hvor mye inositol som kan inntas uten at det gir uheldige virkninger, men anser det som ikke sannsynlig at mengden inositol i energidrikker vil medføre helserisiko for hele eller deler av befolkningen.

Glukuronolakton

Glukuronolakton er en bestanddel i kroppens bindevev som dannes fra glukose i leveren. Glukuronolakton tilsettes i energidrikker, og ofte i langt større mengder enn hva man får gjennom det naturlige innholdet i matvarer. VKM har funnet at glukuronolakton, i de konsentrasjoner som normalt brukes i energidrikker og ved inntak av 125 til 350 ml energidrikk per dag, ikke utgjør noen helserisiko.

Vitamin B6

Vitamin B6 finnes i de fleste matvarer. Mangel på vitamin B6 forekommer sjelden i Norge. VKM har rapportert at de mengder vitamin B6 som inntas gjennom energidrikker som er tilsatt dette vitaminet vil ved et stort forbruk (jevnlig inntak på 0,5 l eller mer) kunne gi negative helseeffekter som skade på det perifere nervesystemet og hudreaksjoner på lys hos barn og ungdom.

Taurin

Taurin er en aminosyre som dannes fra andre aminosyrer i kroppen. Taurin finnes naturlig i en del matvarer som kjøtt, fisk og skalldyr, men i relativt små mengder. Mengden taurin som tilsettes energidrikker er ofte langt høyere enn hva man får gjennom det naturlige innholdet i matvarer. VKM har funnet at taurin, i de konsentrasjoner som normalt brukes i energidrikker og ved inntak av 125-til 350 ml energidrikk per dag, ikke utgjør noen helserisiko.

Råd om energidrikker

Les rådene som Mattilsynet gir om energidrikker på Matportalen. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.Rådene bygger blant annet på risikovurderingene som VKM og EFSA har gjort av ingrediensene i energidrikker.

Les hva produsentene sier om energidrikker Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

(Toppfoto: iStockphoto)

Følg oss

Twitter-ikon

Bloggarkiv